Biblioteca Maramures

Click here to edit subtitle

Bine aţi venit!!!  :)

Inaugurarea unei biblioteci, cu semnificativul nume „Maramureş”, s-a născut  în cadrul unui proiect cultural „Carte pentru românii din afara graniţelor” la iniţiativa domnului Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, şi a dnei Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău.

În cadrul manifestãrilor culturale organizate cu prilejul sărbătoririi Hramului oraşului Chişinău, la 14 octombrie 2001, în arealul comunităţii chişinăuiene a apãrut Biblioteca Publicã „Maramureş”, fiind deschisă pentru publicul cititor din 1 ianuarie 2002. Biblioteca  şi-a  început activitatea cu peste 8.000 volume donate de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, ajungînd astăzi la 18.000 unităţi bibliotecare.

Din fondul total de carte, 57% constituie donaţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, judeţul Maramureş alcãtuite cu sprijinul Bibliotecii Judeţene, Primãriei, Consiliului Judeţean, oamenilor de afaceri din Baia Mare. Celelalte43% din colecţiile bibliotecii revin achiziţiei centralizate prin intermediul Departamentului Achiziţie Evidenţă Prelucrare al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”.

O bogată colecţie de carte este pusă la dispoziţia tuturor celor care doresc să cunoască mai multe din istoria, cultura, spiritualitatea, datinile, tradiţiile  şi folclorul variat al  ţinutului maramureşean.

MISIUNE

Biblioteca Publică «Maramureş» — serviciu public comunitar — oferă acces liber şi gratuit la informaţie, lectură, studiu, documentare şi loisir indiferent de vîrstă, gen, naţionalitate, statut social. Încurajează şi susţine libertatea de a cunoaşte, promovează lectura, comunicarea, educaţia, instruirea, valorile naţionale şi universale.

VIZIUNE

Biblioteca Publică «Maramureş» — o instituţie cu colecţiile şi resursele necesare fiecărui cetăţean pentru cunoaştere, inovaţie, incluziune şi creativitate, capabilă să întărească, prin activităţile sale, identitatea şi diversitatea culturală a chişinăuienilor.

VALORI

Acţiunile noastre demonstrează că noi apreciem şi respectăm: Utilizatorii şi colegii;  Accesibilitatea şi diversitatea; Excelenţa şi calitatea; Parteneriatul şi colaborarea; Schimbarea şi inovaţia; Responsabilitatea şi integrarea.